اساتید

آموزشگاه موسیقی دلشدگان
مدرس آواز ایرانی
مدرس سنتور
مدرس ویولن
مدرس ویولن
مدرس ویولن
مدرس سازهای کوبه ای
مدرس دف
مدرس درامز و سازهای کوبه ای
مدرس پیانو
مدرس پیانو
مدرس پیانو
مدرس گیتار
مدرس گیتار
مدرس گیتار
مدرس گیتار
مدرس گیتار
مدرس گیتار
مدرس تار و سه تار
مربی موسیقی کودک
مدرس تنبک و دف
اسکرول به بالا